Ako si poradiť so „zamrznutým“ ramenom v domácom prostredí?

4.6.2024Fit a v pohodeČítanie na 5 minút

Mnohí z nás už zažili pocit stuhnutého, alebo „zamrznutého“ ramena, sprevádzaný bolesťou a obmedzením hybnosti. Aké príčiny sa skrývajú za týmto nepríjemným stavom? V článku sa okrem odbornej definície dozviete aj o spôsoboch, ako si pri bolestiach v oblasti ramena pomôcť v domácom prostredí.

Bolesť v ramene má rôzne príčiny

Humeroskapulárna periartropatia

PHS (periarthritis humeroscapularis) alebo humeroskapulárna periartropatia je súhrnný názov pre ochorenia ramenného kĺbu a mäkkých tkanív v jeho okolí, vedúce k bolestivému obmedzeniu pohybu. Pacienti s touto diagnózou majú často problém pri bežných denných aktivitách, akým je obliekanie sa alebo umývanie zubov.

Patrí sem adhezívna kapsulitída (nazývaná syndróm zamrznutého ramena) alebo zápal puzdra okolo ramena. Dochádza k stuhnutiu svalov, ktoré je často spôsobené nedokrvením alebo prievanom s postupným obmedzením hybnosti. Môže vzniknúť aj následkom nedostatočne rozcvičeného ramena po artroskopii.

Ďalšou diagnózou je subakromiálna burzitída, útlak burzy pod nadpleckom (acromion) a následný zápal.

A keď vznikne zápal šľachy manžety rotátorov (tzv. tendinitída), čo sa stáva pri natiahnutí alebo natrhnutí, hovoríme o syndróme manžety rotátorov. Manžetu rotátorov tvoria štyri svaly, ktorých úlohou je pohyb ramenom a jeho stabilizácia: podlopatkový sval (m. subscapularis), nadhrebeňový sval (m. supraspinatus), podhrebeňový sval (m. infraspinatus) a malý oblý sval (m. teres minor).

Diagnostika zamrznutého ramena

Poznáme viac testov na diferenciálnu diagnostiku ramena. Léziu manžety rotátorov vieme diagnostikovať napríklad jednoduchým vyšetrením „Cyriaxov bolestivý oblúk“.

Požiadame pacienta, aby vykonal maximálne upaženie (abdukciu) v ramennom kĺbe. Za normálnych okolností tento pohyb urobí bez bolesti až do výšky 180°, teda až do polohy, kedy má ruky nad hlavou.

Ak pohyb do 30° sprevádza bolesť, jedná sa o postihnutie nadhrebeňového svalu (m. supraspinatus). Bolesť od 30° do 60° signalizuje problém so subakromiálnou burzou, od 60° do 120° s rotátorovou manžetou a pokiaľ je bolesť nad 120°, je postihnuté akromioklavikulárne skĺbenie.

Test padajúcej (klesajúcej) ruky nám slúži na rozlíšenie parciálnej (čiastočnej) alebo totálnej ruptúry manžety rotátorov. Po prevedení pasívnej abdukcie (zdvihneme pacientovi ruku do upaženia) do 90° necháme ruku voľne klesnúť, a pokiaľ padá dole a pacient ju nedokáže udržať, ide o totálnu ruptúru.

Zmrznuté rameno môžeme rozcvičiť aj v domácom prostredí

Ako riešiť zamrznuté rameno v domácom prostredí?

V praxi sa stretávame s podobnými prípadmi často. Tieto stavy riešime kombináciou fyzikálnej terapie, kinezioterapie a manuálnych techník. Dnes si ale povedzme, ako si dokážete pocvičiť rameno svojpomocne v domácom prostredí.

Na začiatok, na zahriatie štruktúr a uvoľnenie, môžeme využiť cvik, ktorý vyzerá nasledovne. V stoji a miernom predklone sa oprieme zdravou končatinou napríklad o stôl, v postihnutej končatine držíme závažie (môže byť aj fľaša s vodou). V tejto fáze necháme končatinu voľne vyvesenú, pôsobením závažia a gravitácie sa nám uvoľňuje hlavica ramenného kĺbu z puzdra.

Vykonávame mierne pohyby dopredu a dozadu, alebo ležaté osmičky. Následne kombinujeme tento pohyb s krúžením celým ramenom a lopatkou. Samozrejme, myslíme aj na okolité svaly, takže uvoľníme prsné svaly: v stoji upažíme ruku, oprieme sa dlaňou napríklad o rám dverí, a telom sa odkloníme do druhej strany, pričom cítime príjemné natiahnutie v prsných svaloch.

Taktiež môžeme použiť metódu antigravitačnej relaxácie (AGR), kedy v ľahu na chrbte voľne spustíme končatinu do upaženia cez posteľ. Premasírujeme túto svalovú partiu spolu s ramenom použitím pichľavej loptičky, masážnej pištole, alebo našich rúk.

Na zvýšenie rozsahu v ramennom kĺbe si precvičíme flexiu (ohýbanie) a extenziu (vystieranie) za pomoci paličky alebo uteráku. Pomôcku chytíme na šírku ramien a dvíhame dohora, koľko nás pustí. To isté do zapaženia s tým, že uterák držíme za chrbtom.

Môžeme si uterák za chrbtom chytiť aj vertikálne, a jednou rukou vyťahovať dohora druhú.

Na posilnenie svalov sú vhodné izometrické cviky, ako pomôcka nám poslúži overball. Budeme ho v stoji zatláčať dlaňou do steny s vystretou pažou, pár sekúnd vydržíme v napätí a povolíme. Nasleduje ďalší cvik, stláčanie overballu dlaňami proti sebe. Tento cvik vyzerá, akoby sme sa „modlili“, lakte sú vodorovne so zemou, sme vystretí a dávame pozor, aby sa nám pri stlačení nedvíhali ramená.

Môžeme využiť aj posilňovaciu gumu pri rozpažovaní s vystretými rukami v stoji. Je dobré stáť pred zrkadlom, aby sme vedeli odkontrolovať nesprávne pohybové návyky, pretože to cvikom uberá na efektivite.

Toto bolo len zopár príkladov na účinné cviky na uvoľnenie, natiahnutie a posilnenie svalov ramenného pletenca. Keď budete pravidelne venovať čas cvičeniu, vaše ramená sa vám určite odvďačia bezproblémovým fungovaním.

Inšpiroval Vás článok k niečomu novému, ale chýba Vám vybavenie?
[blue_block_text]

Komentáre k článku 0

Buďte prvý, kto pridá komentár.