Cookies

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem navštíviť a/alebo zotrvať na našej webovej stránke – www.velvesa.sk (ďalej ako „webová stránka“), resp. využiť naše služby prostredníctvom tejto webovej stránky, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v dôsledku návštevy a/alebo využitia našej webovej stránky nami ako prevádzkovateľom a v súvislosti s ňou, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“).

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

 • na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
 • komu ich môžeme poskytnúť,
 • kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:

 • návštevníci našej webovej stránky.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľom je Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, ktorou je prevádzkovanie eshopu – www.velvesa.sk.

2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, prípadne emailom na e: info@velvesa.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 11 00 64.

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

Prevádzkovateľ zaznamenáva tzv. cookies na svojej webovej stránke a jej podstránkach (ďalej aj ako „web“) za účelom zrealizovania ponuky atraktívneho obsahu pre jednotlivých návštevníkov webu, ako aj za účelom jeho plnohodnotného využívania vrátane umožnenia používania jednotlivých funkcií webu.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú určité množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača návštevníka (alebo mobilu alebo iného zariadenia), v ktorom si prezerá daný web. Návštevník webu, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že záleží výlučne na Vás, či prijímanie súborov cookies povolíte alebo nie.

Súbory cookies sú pre prevádzkovateľa užitočné, pretože slúžia predovšetkým na účely analýzy návštevnosti webu prevádzkovateľa, ako aj k poskytnutiu vyššieho komfortu pri jeho používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si návštevníka pre ďalšiu návštevu webu. Súbory cookies nemôžu preskúmavať počítač návštevníka (alebo mobil alebo iné zariadenie), rovnako nemôžu čítať v nich uložené dáta.

Súbory cookies sa delia na dočasné cookies (tzv. session cookies) a trvalé cookies (tzv. long term cookies). Tie dočasné sa aktivujú vždy pri návšteve webu a po ukončení jeho prehliadania sa automaticky zmažú. Tie trvalé zostávajú uložené v počítači, mobile alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webu, pričom táto doba závisí od nastavenia Vášho prehliadača. Samozrejme viete ich aj odstrániť vlastnými úkonmi.

Okrem cookies môže dôjsť k spracúvaniu tzv. pixelov (tzv. web beacons) - malých obrázkov alebo "kúskov kódu", ktoré sa nachádzajú na webe alebo v e-maile a ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení. Majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, sú pixely pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies.

Používané cookies podľa ich funkcií

Analytické: pomáhajú vyobrazovať návštevnosť webu a pochopiť potreby návštevníka webu.
Trackingové: využívajú sa pre rozbor správania sa návštevníka webu a k následnému prispôsobeniu prípadného nákupného procesu podľa týchto informácií.
Remarketingové: vďaka nim je možné lepšie spoznať návštevníka webu a upraviť reklamy a zobrazovanie kategórií produktov podľa záujmov návštevníka webu.
Konverzné: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých predajných kanálov.
Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu.

Nastavenia cookies

Nastavenie umožnenia používania cookies je plne v možnostiach ktoréhokoľvek návštevníka webu, pretože webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môže návštevník jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky.

V prípade znemožnenia používania cookies však prevádzkovateľ nebude vedieť zaručiť komfortné užívanie webu zo strany návštevníka webu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org
Chrome: https://support.google.com
Explorer: https://support.microsoft.com
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

V rámci umožnenia používania cookies pri prehliadaní webu teda dochádza ku spracúvaniu osobných údajov návštevníka webu (bez ohľadu na to, či ste náhodný návštevník, zaregistrovaný používateľ alebo zákazník e-shopu). Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je súhlas udelený návštevníkom webu (aktívnym klikom na vyznačené políčko).

Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. V tejto súvislosti do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre Vás obsah nášho webu, napríklad Vám zobraziť prednostne tovary, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať Vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • na zberu údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

S prihliadnutím na rôzne funkcie cookies prevádzkovateľ spracúva cookies z nasledovných dôvodov (tzv. účely spracúvania osobných údajov):

 • za účelom ukladania osobných nastavení návštevníka webu, pretože umožňujú:
  a) identifikovať konkrétneho návštevníka ako unikátneho
  b) zapamätať si nastavenia dané návštevníkom podľa jeho poslednej návštevy, napr. rozloženie obsahu na stránke, predvyplnenie prihlasovacích údajov, nežiadať návštevníka opakovane o e-mail a heslo;
  c) zabezpečiť, aby sa návštevníkovi napríklad pri realizovanom nákupe nezmazal obsah nákupného košíka,
 • za účelom vytvárania anonymných štatistických záznamov, pretože každá návšteva webu je analyzovaná softvérom ako napr. Google analytics a Hotjar, Google adwords, Facebook, Tag manager, ecomail.cz. Tieto softvéry ukladajú anonymné štandardné cookies, aby prevádzkovateľ mohol zistiť, akú má návštevnosť webu, aby bolo možné analyzovať správanie sa návštevníkov webu a zistiť, ktorý obsah je pre nich viac zaujímavý. Takto získané a uložené informácie sú čisto analytického charakteru, sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely;
 • za účelom cieleného zobrazovania reklamy, pretože takto získané údaje umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webe odsledovaním správania sa a vyhľadávania návštevníka na internete. Uvedené typy súborov cookies neidentifikujú konkrétnu osobu návštevníka webu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame je nasledovný: Facebook.

Celkovo tak získavame informácie o Vašom správaní sa na webe, najmä tovary, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení. V rámci spracúvania osobných údajov získavame aj tzv. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z Vášho nastavenia, údaje o tovare, ktoré si u nás nakúpite, údaje o Vašom správaní na webe a údaje o Vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré Vám posielame; ide najmä o údaje o Vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru.

Cookies tretích strán

GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER

Web prevádzkovateľa využíva službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú analytickými službami poskytovanými spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Služba Google Analytics a Google Tag Manager používa cookies na analýzu pužívateľského správania a lokality prístupu na web prevádzkovateľa. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane IP adresy návštevníka webu) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V mene prevádzkovateľa webu spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia používania webu prevádzkovateľa návštevníkom, zostavovania prehľadov aktivity na tomto webe a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webu a pužívateľským správaním návštevníkov webu, resp. zákazníkov prevádzkovateľa. Spoločnosť Google IP adresu návštevníka nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookies môže návštevník odmietnuť príslušným nastavením svojho počítača. Prevádzkovateľ si však dovoľuje návštevníka webu upozorniť, že ak tak urobí, nebude mať možnosť využívať plnú funkcionalitu tohto webu. Okrem toho môže návštevník zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie informácie o tejto službe môže návštevník na tejto adrese: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=sk alebo na adrese: https://policies.google.com/?hl=sk. Prevádzkovateľ súčasne upozorňuje, že na jeho webe je kód Google Analytics doplnený o “anonymizeIp”, aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP maskovanie). Službu Google Analytics prevádzkovateľ používa aj na štatistickú analýzu údajov služby cookie v službe AdWords. Ak s tým návštevník webu nesúhlasí, toto štatistické zisťovanie môžete zakázať v Správcovi predvolieb reklám ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk ).

GOOGLE REMARKETING

Na službu Google Remarketing prevádzkovateľ používa webovú službu Google Inc., (ďalej len “Google”). Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návšteve webu prevádzkovateľa. Spoločnosť Google používa na tento účel súbory cookies. V rámci remarketingu sa tieto súbory cookies používajú na to, aby návštevníka webu upozorňovali – na základe návštevy webu prevádzkovateľa – na iné webové stránky tým, že zobrazujú online inzerciu produktov a služieb prevádzkovateľa. Ak návštevník webu nechce používať súbory cookies, je nevyhnutné, aby si skontroloval, či jeho prehliadač blokuje používanie súborov cookies. Prevádzkovateľ si však dovoľuje poukázať na skutočnosť, že v takýchto prípadoch návštevník zrejme nebude môcť využívať všetky funkcie ponúkané internetovým obchodom prevádzkovateľa. Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môže návštevník tiež deaktivovať zobrazovanú reklamu kliknutím na nasledujúci odkaz a úpravou reklám v reklamnej sieti Google: www.google.com/settings/ads/ .

FACEBOOK PIXEL

Prevádzkovateľ oboznamuje návštevníka webu, že na svojom webe využíva službu Facebook Pixel, ktorý je nasadený. Ide o produkt spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Umožňuje sledovanie správania používateľa po tom, ako bol používateľ presmerovaný na webovú stránku inzerenta kliknutím na reklamu na Facebooku. Toto sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na internete v záujme štatistického zisťovania a výskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné nastavenia. Zozbierané údaje sú pre prevádzkovateľa anonymné, preto ich nespája s konkrétnymi používateľmi webu. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook a prepájajú sa s účtami požívateľov, aby spoločnosť Facebook mohla využívať údaje na vlastné reklamné účely v súlade s usmerneniami o využívaní údajov v službe Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho partnerom môže návštevník webu povoliť, aby zobrazovali reklamy na Facebooku i mimo nej. Ak chce návštevník odvolať svoj súhlas so zobrazovaním reklám na Facebooku, je potrebné kliknúť sem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zmeniť nastavenie svojho účtu na Facebooku.

Prevádzkovatelia pluginov používaných v službách prevádzkovateľa

Ak je návštevník webu členom jednej alebo viacerých sociálnych sietí a nemá záujem, aby prevádzkovateľ webu pripojil údaje o používaní jeho služieb s členskými dátami návštevníka webu už uloženými u prevádzkovateľa, je nevyhnutné, aby sa návštevník najskôr odhlásil zo sociálnej siete pred použitím služieb prevádzkovateľa.

Facebook

Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko (“Facebook”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v systémoch prevádzkovateľa. Informácie, ktoré prevádzkovateľ spája s údajmi z cookies uchováva podľa súhlasu návštevníka webu, ktorý poskytol prevádzkovateľovi.

Odvolanie súhlasu je možné jednoducho zrealizovať zmenou nastavenia v zmysle týchto podmienok.

3. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
2. Keďže Vaše osobné údaje v zmysle týchto podmienok spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (viď posledná veta článku 2 týchto podmienok). Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
3. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, prípadne e-mailom na e: info@velvesa.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 11 00 64
4. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.