Ako začať s podnikaním ako masér? II. diel

24.11.2017Život maséraČítanie na 5 minút

V predchádzajúcom článku Ako začať s podnikaním ako masér? I. diel sme sa venovali postupu zriaďovania podnikania ako viazanej živnosti masérske služby, teda postupu platnému pre absolventov škôl. Tento článok je venovaný absolventom masérskych kurzov.

Ako začať s podnikaním ako masér? II. diel

Ak ste absolventom kurzu, pre založenie podnikania musíte mať absolvovaný masérsky kurz v inštitúcii s akreditáciou vydanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo“). Inštitúcie tento kurz spravidla nazývajú ako „základný masérsky kurz“, resp. „športová masáž“. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie „športový masér“. Ministerstvo v súčasnosti inštitúciám nevydáva akreditácie na iný masérsky kurz.

Športový masér má od 1.1.2017 štatút „športového odborníka“ s SKNACE: 93190, ktorého činnosť sa riadi ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre získanie oprávnenia podnikať po absolvovaní spomenutého kurzu musíte požiadať:

  • o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe a potom
  • o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie.

O zápis oprávnenia športového odborníka môžete požiadať na stránke https://ziadosti-sport.iedu.sk a to v prípade, ak chcete podnikať ako fyzická osoba (na vlastné meno), rovnako aj v prípade, ak chcete podnikať ako právnická osoba (napr. ako spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.). Pre vyplnenie žiadosti cez túto stránku sa musíte najskôr zaregistrovať. Potom stačí postupovať podľa inštrukcií, stránka je urobená tak, že vás povedie od prvého kroku po posledný.

Po vyplnení formulára ho musíte odoslať elektronicky športovej organizácii, pod ktorou budete pôsobiť alebo ministerstvu, ak nebudete pôsobiť pod žiadnou športovou organizáciou. Formulár musíte následne vytlačiť, podpísať a spolu s priloženým výpisom z registra trestov preukazujúcim bezúhonnosť (dnes vybavíte aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty (https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste) poslať buď športovej organizácii alebo ministerstvu. Vo vytlačenej verzii nemôžete robiť dodatočné zmeny, inak vašu žiadosť neschvália. Musí byť zhodná s elektronicky podaným formulárom. Tiež vám odporúčame pozorne si prečítať informácie v časti Ako podať žiadosť na stránke https://ziadosti-sport.iedu.sk.

Ako pomocníka pri vypĺňaní žiadosti vám dávame do pozornosti veľmi dobre spracovaný návod zverejnený na stránke http://www.minedu.sk/data/files/6702_pokynyrfo.pdf alebo videonávod na https://www.youtube.com/watch?v=0N_BfBPDQOo&feature=youtu.be.

Pokiaľ absolvujete len tento prvý krok, teda získate potvrdenie o zápise do registra športových odborníkov, môžete vykonávať prácu športového odborníka – maséra v rámci pracovnoprávneho zmluvného vzťahu ako zamestnanec, ako dobrovoľník a bez zmluvy. No nemôžete podnikať.

Ak chcete podnikať, po zapísaní do registra fyzických osôb musíte v ďalšom kroku požiadať o zápis oprávnenia na podnikanie. Až toto oprávnenie vás oprávňuje k podnikaniu. Podmienkou pre jeho získanie je dodanie potvrdenia o zápise v registri fyzických osôb v športe. Toto získate priamo na stránke, na ktorej ste vyplnili žiadosť o zápis do registra. Stačí si ho odtiaľ stiahnuť.

O zápis oprávnenia na podnikanie môžete požiadať okresný úrad, ktorý plní funkciu jednotného kontaktného miesta (JKM) alebo to môžete urobiť tzv. priamym doručením ministerstvu. Tento postup je zdanlivo rýchlejší, ale platí skôr opak. Ministerstvo žiadosti spracováva v dlhších lehotách, preto sa obráťte skôr na JKM.

Pri podaní žiadosti o zápis oprávnenia na podnikanie na príslušnom JKM zaplatíte správny poplatok 5 eur. Výpis registra trestov vybavíte na pošte so službami IOMO za 3,90 eur.

Viac na tému podávania žiadostí sa dočítate na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/.

Masážny stôl Lipt® D-05

Masážny stôl Lipt® D-05

169,00 €

Pokiaľ Vás neodradili tieto informácie o byrokratickej povinnosti, pustite sa do toho. My vám držíme palce. A ak ste doteraz o kurze iba uvažovali, čítajte nás ďalej. Tiež uvítame, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti s podávaním žiadostí.

Inšpiroval Vás článok k niečomu novému, ale chýba Vám vybavenie?
[blue_block_text]

Komentáre k článku 1

mariena

Prosim Vas ake masaze mozem robit ako sportovy maser?

Viac