Čo je to BMI?

9.6.2010Fit a v pohodeČítanie na 2 minúty
Čo je to BMI?

BMI je skratka výrazu Body Mass Index - Index telesnej hmotnosti. Tento index (tiež navývaný aj Queteletov index) je jedným z najpoužívanejších ukazovateľov pri meraní obezity. Jednoduchým výpočtom teda môžete zistiť, v akej kategórii sa nachádzate a akému vysokému zdravotnému riziku sa vďaka svojej váhe vystavujete. Nadváha významne zvyšuje riziko vzniku závažných ochorení, ako je cukrovka a choroby srdca, mali by ste preto navštíviť svojho lekára a skontrolovať svoj zdravotný stav.

Mám nadváhu?

Na túto otázku nie je ľahká odpoveď, resp. sa nedá úplne presne zodpovedať. Hranica medzi normálnou hmotnosťou a obezitou je nejasná. Závisí totiž od mnohých činiteľov. Touto problematikou sa už zaoberalo veľa ľudí a ani jeden zatiaľ nepriniesol ideálne riešenie.

Asi veľmi známou metódou aj u nás bude metóda pána P. P. Broca. Tento antropológ už v druhej polovici 19. storočia vyslovil názor, že telesná hmotnosť by sa mala rovnať počtu centimetrov telesnej výšky nad 1 meter (Výška - 100cm = telesná váha). Táto metóda sa i dnes používa napríklad v niektorých zamestnaniach, kde je dôležitý vzhľad a telesná hmotnosť. Tento vzorček dokonca slúži aj ako jednoduchá pomôcka niektorých lekárov. Možno poslúži aj vám.

Veľmi populárny sa v poslednej dobe stal Queteletov vzorec tzv. Body Mass Index (BMI). Na mnohých internetových stránkach nájdete aj program - tabuľku, ktorý odpovie na otázku - Máte nadváhu? Po zadaní Vašej telesnej výšky a telesnej váhy, vygeneruje odpoveď.

BMI vzorec je možno o trochu zložitejší ako výška-100, ale výsledok je omnoho presnejší. Nemožno však povedať, že ide o presnú metódu. Podobne ako vzorček pána P. P. Broca nerozlišuje tuk od svalov. Napriek tejto výhrade je to metóda relatívne presná a pre bežného človeka predstavuje rýchly prostriedok pre zistenie telesnej hmotnosti.

Klasifikačná tabuľka

BMI Kategória / Riziko

  • pod 18,5 podváha / stredné až vysoké
  • 18,5 - 24,9 normálna hmotnosť / nízke
  • 25,0 - 29,9 nadváha / zvýšené
  • 30,0 - 34,9 obezita 1. stupňa / stredné
  • 35,0 - 39,9 obezita 2. stupňa / vysoké
  • nad 40 obezita 3. stupňa / životu nebezpečné

Pre zistenie obezity je rozhodujúci percentuálny podiel tuku v tele.

Inšpiroval Vás článok k niečomu novému, ale chýba Vám vybavenie?
[blue_block_text]

Komentáre k článku 0

Buďte prvý, kto pridá komentár.