Profesionálna etika maséra

7.8.2023Život maséraČítanie na 4 minúty

Ponúkame krátke zamyslenie nad profesiou maséra a zásadami, ktorými by sa mal riadiť každý masér, či už má masírovanie len ako užitočné hobby alebo ho vykonáva ako profesiu. Zhrnuli sme do piatich bodov aj Etický kódex maséra a vy môžete posúdiť, či je vyčerpávajúci a či sa ním v praxi riadite.

Etické zásady masáže

Hlavné zásady poskytovania masáže

Masírovanie patrí medzi odbory starostlivosti o ľudské telo a je teda orientované na klienta. V praxi by to malo znamenať, že potreby a želania klienta majú vyššiu prioritu než to, čo ako maséri a terapeuti považujeme zo svojho hľadiska za dôležité.

Na maséra samotného sú kladené nároky nielen z fyzickej stránky, ale aj zo psychickej, osobnostnej. Na kurzoch klasickej masáže sa občas stretneme s tým, že niekto masíruje technicky v poriadku, ale po skončení kurzu sa sťažuje na nedostatok záujmu zo strany klientov.

Stáva sa to vtedy, keď masér má plnú hlavu svojich problémov a komplexov, nevie sa dostať do flow, prejsť do nastavenia vnútorného kľudu, napojiť sa na klienta. Druhou prekážkou je nedostatok citlivosti a empatie, to sa ale u masérov stáva zriedkavejšie.

Častým problémom v terapeutickej praxi býva aktívne počúvanie bez posudzovania. To je ale problém celej spoločnosti, nie iba masérov. Naozaj počúvať s otvoreným srdcom, snažiť sa aj pomocou neverbálnej komunikácie pochopiť postoj hovoriaceho a popri tom si v mysli nekonštruovať žiadne súdy je mimoriadna schopnosť, ktorú treba vedome precvičovať.

Najlepšie je nájsť balans medzi sebaistotou, že viem dobre masírovať a mám čo odovzdať a pokorou, že ešte zďaleka neviem všetko, som stále ochotný sa učiť od každého klienta a pristupujem ku každému s úctou ako k individualite a to sa týka nielen klientovho tela, ale aj jeho psychiky, osobnosti, zázemia, minulosti.

Ak sa teda chceme pokúsiť zostaviť etický kódex maséra, nemôžeme zostať iba pri bežných vyjadreniach typu dodržiavanie masážnych postupov, hygienických nariadení a pravidiel slušnosti. Pri masírovaní ide o viac a dobrí maséri si to s pokorou uvedomujú pri každom jednom klientovi.

Etický kódex maséra

1. Masér si je vedomý svojho vzdelania, schopností, zručností a skúseností a z tejto pozície pristupuje ku klientovi: neprikazuje mu, nekritizuje ho, neradí mu, iba mu navrhuje možnosti, ktoré klientovi umožnia prevziať zodpovednosť za zlepšenie svojho telesného a psychického stavu.

2. Základom vzťahu masér - klient je vzájomná dôvera a rešpekt. Masér pristupuje ku klientovi v súlade s profesionálnou morálkou a etikou, rešpektuje jeho dôstojnosť, problémy a pocity a oceňuje spätnú väzbu od klienta. Masér zachováva diskrétnosť nielen ohľadom zdravotného stavu klienta, ale aj o osobných veciach, ktoré mu klient zverí.

3. Masér si zachováva profesionálny odstup, má správne nastavené hranice a nedovolí sebe ani klientovi prekračovať ich. Masér má právo klienta odmietnuť, ak sa pred masážou alebo počas nej správa v rozpore s profesionálnymi, morálnymi alebo osobnými zásadami maséra a rešpektuje tiež právo klienta odmietnuť alebo zmeniť masážnu techniku, prípadne masáž predčasne ukončiť.

4. Aby poskytol klientovi maximum úžitku, masér na každé stretnutie pripravuje nielen seba, ale vytvára aj čo najpríjemnejšie prostredie pre masáž. Dodrží všetky hygienické požiadavky, používa len techniky, v ktorých je vyškolený a ubezpečí sa, že klient má pred masážou dostatok informácií o podmienkach, priebehu, dobe trvania, cene a kontraindikáciách masáže.

5. Na klientovi masér nikdy neexperimentuje ani nevykonáva techniky, na ktoré nie je odborne pripravený. Ak masér uváži, že klientov zdravotný stav vyžaduje iného odborníka (lekár, fyzioterapeut, psychoterapeut, osteopat a pod.), neváha ho klientovi odporučiť.

Vedeli by ste sa stotožniť s etickým kódexom maséra v tomto znení? Čo by ste prípadne pridali, upresnili? Potešia nás komentáre od začínajúcich aj skúsených masérov.

Inšpiroval Vás článok k niečomu novému, ale chýba Vám vybavenie?
[blue_block_text]

Komentáre k článku 0

Buďte prvý, kto pridá komentár.